PREDMETNA NASTAVA

Predmetna nastava se izvodi u Centralnoj školi i obuhvaća sljedeće predmete:

 

Predmet:


 


Nastavnik:


Razredništvo:


MATEMATIKA

-

Gordana Gavranović

6. A

 

-

Anita Zlatarević Maloparić

9. B

 

-

Anita Radić

 

 

-

Goran Dujak

 

HRVATSKI/BOSANSKI/

-

Sulejman Hadžidedić

 

SRPSKI JEZIK

-

Šefika Džananović

7. D

 

-

Alma Huseinbašić

9. E

 

-

Asmira Maglajčetović

9. A

 

-

Nedžmija Bahić



 

-

Ivana Blažanović

9. C

ENGLESKI JEZIK

-

Senija Mujanović

8. A

 

-

Šefika Hodžić

6. C

 

-

Senad Salkić

 

 

-

Sabaheta Brkić

 

NJEMAČKI JEZIK

-

Tarik Jusufbašić

8. C

 

-

Emina Hadžiomerović

7. C

 

-

Antonija Damjanović

 

 

-

Azra Dumonjić

 

 

-

Afrodita Jeličić

 

 

-

Dženana Al-Saleh

 

LIKOVNA KULTURA

-

Emina Zilić

8. B

GLAZBENA KULTURA

-

Muhamed Huseinbašić

 

PRIRODA/BIOLOGIJA

-

Brankica Lešić

7. B

 

-

Zenaidin Bećirbašić

 

KEMIJA

-

Zenaidin Bećirbašić

 

FIZIKA

-

Nedim Muftić

 

POVIJEST

-

Žaklina Pirkl Ivanković

9. D

 

-

Adnan Ahmetović

8. D

ZEMLJOPIS/GEOGRAFIJA

-

Luca Anđelić-Grgić

 

 

-

Janja Radić

6. B

TEHNIČKA KULTURA

-

Ivica Rošić

 

 

-

Nedić Mufić

 

TJELESNA I ZDRAVSTVENA

-

Zoran Blažanović

 

 KULTURA

-

Adnan Topalović

 

 

-

Adnan Šaldić

7. E 

INFORMATIKA

-

Goran Dujak

 

 

-

Igor Vidović

7. A

 

-

Armando Čavalić

 

KATOLIČKI VJERONAUK

-

Sandro Jurešić

 

 

-

Antun Ivešić

 

 

-

-

Josip Petričević

Zvonimir Kosić

 

 PRAVOSLAVNAVJERONAUKA

-


 Miroslav Draško

 

ISLAMSKA VJERONAUKA

-

Samir Šaćirović 

 

 

-

Indira Kusur

 

     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

Additional information