RAZREDNA NASTAVA

 

Razredna nastava se izvodi u Centralnoj školi i Područnim školama:

 

 

I. A

-

Muniba Šaldić

 

I. B

-

Emira Serdar

 

I. C

-

Selma Ahmetović

 

II. A

-

Marijana Filipović Matić

 

II. B

-

Nina Hadžidedić

 

II. C

-

Marija Udovičić

 

III. A

-

Emir Šaldić

 

III. B

-

Sabrina Ahmetović

 

III. C

-

Samira Ćatić

 

IV. A

-

Angijada Garić

 

IV. B

-

Nezafetza Jurišić

 

IV. C

-

Sanja Antunović

 

IV. D

-

Svjetlana Grgić

 

V. A

-

Tanja Ivić

 

V. B

-

Alma Mujagić

 

V. C

-

Melisa Horosković

 

Odjel djece s pos. potrebama A

-

Dina Mujagić

 

Odjel djece s pos. potrebama B

-

Amina Šapčanin

 

K: 2-3 PŠ Posavska Mahala

-

Enes Malić

 

K: 4-5 PŠ Posavska Mahala

-

Ilija Jurić

 

3 PŠ Novo Selo

-

Ana-Snježana Andačić

 

K: 2-5 PŠ Novo Selo

-

Martina Blažević

 

2 PŠ Gornja Dubica

-

Jelena Jović

 

K: 1-4 PŠ Gornja Dubica

-

Marina Kovačević

 

K: 1-3-4 PŠ Prud

-

Brankica Mašić

 

K: 2-3 PŠ Potočani

-

Anita Radić

 

K: 1-5 PŠ Potočani

-

Marko Grgić

 

K: 3-4 PŠ Vrbovac

-

Nikolina Bukva

 

K: 1-3-5 PŠ Svilaj

-

Ružica Lačić

 

K: 2-4 PŠ Svilaj

-

Armando Čavalić

 

1 Glazbena škola

-

Đurđica Pavlović

 

2 Glazbena škola

 

Mateja Mišković

 

4-5 Glazbena škola

-

Enis Rabić

 

Pripremni odjel Odžak 1 grupa

-

Adisa Sejdić

 

Pripremni odjel Odžak 2 grupa

-

Tomka Gudelj

 

Pripremni odjel Novo Selo 1 grupa

-

Ana Snježana Andačić i Martina Blažević

 

Pripremni odjel Pos. Mahala 1 grupa

-

Enes Malić i Ilija Jurić

 

Pripremni odjel Gornja Dubica 1 grupa

-

Ana Džoić

 

Pripremni odjel Vrbovac 1 grupa

-

Nikolina Bukva i Sanja Antunović

 

Additional information