ŠKOLSKO NATJECANJE IZ ISLAMSKE VJERONAUKE

Učenici 6. i 7. razreda svoje školsko natjecanje iz islamske vjeronauke imali su 23.5.2024. god. 

 

Najbolje rezultate postigli su sljedeći učenici:
6. razred
1. Faris Salkanović, 6.b
2. Ajdin Ahmetović, 6.a
3. Din Borić, 6.c
7. razred
1. Armin Šaldić, 7.a
2. Naida Puzić, 7.b
3. Amel Omerbašić, 7.a
Čestitamo učenicima na pokazanom znanju, a nastavnicima Indiri Kusur i Samiru Šaćiroviću na dobro organiziranom natjecanju i pripremi učenika.

Additional information