STRUČNI SKUP UČITELJA O STANDARDIMA UČENIČKIH POSTIGNUĆA

U NAŠOJ ŠKOLI ODRŽAN STRUČNI SKUP UČITELJA O STANDARDIMA UČENIČKIH POSTIGNUĆA

Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i sporta Županije Posavske u suradnji s Agencijom za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje iz Sarajeva  organizirali su 27. studenoga 2012. god. stručni skup u prostorijama naše škole za prosvjetne djelatnike naše škole i OŠ Stjepana Radića iz Domaljevca.

Na skupu je prezentirana tema Standardi učeničkih postignuća za 3. i 6. razred iz predmeta hrvatski/bosanski/srpski jezik, matematika i prirodne znanosti. Voditeljice skupa su bile Žaneta Džumhur, Lejla Sarajlić i Samra  Mujanović iz Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje iz Sarajeva.

Standardi učeničkih postignuća odnose se na konkretna i mjerljiva  specifična znanja i vještine učenika za određeni predmet, a koja se mogu mjeriti standardiziranim testom. Oni trebaju poslužiti  kao mehanizam koji će osigurati i unaprijediti kvalitetu obrazovanja. Primjena standarda omogućava da obrazovni rad bude  efikasniji i kvalitetniji i pouzdanije vrednovanje rezultata. Povećava se objektivnost svakodnevnog školskog  ocjenjivanja kao i usporedba školskih ocjena. Standardi će pomoći nastavnicima u jasnijem sagledavanju hijerarhije obrazovnih ciljeva i zadataka koji će usmjeriti napore u iznalaženju različitih oblika i metoda rada.

Primjena standarda omogućava učenicima uvid u to što se od njih očekuje, što trebaju naučiti i kako će se njihovo učenje  provjeravati, što će im pomoći usmjeravati dodatnu pozornost i napore na suštinske dijelove gradiva.

Marica Jelušić, pedagoginja


 

Additional information