ZELENA REVOLUCIJA

 

Dvije stotine škola učestvuju u projektu Zelena revolucija

 
Naša škola učestvuje u projektu „Zelena revolucija“ koji je pokrenut od strane društva ZEOS eko-sistem d.o.o., ovlaštenog operatera za upravljanje električnim i elektronskim otpadom.

U periodu od 01. 02. do 31.05.2022. godine, osnovne škole širom Federacije Bosne i Hercegovine će zajedno raditi na području zaštite životne sredine osiguravajući čistu budućnost bez e-otpada za sve generacije naše države.

Cilj projekta je: Izgraditi zdrave navike odlaganja kod školske populacije kroz edukaciju i praktične primjere odlaganja e-otpada u školama.

 

 

Additional information