Godišnja izložba likovnih radova

Godišnja izložba likovnih radova povodom proslave Dana škole postavljena je u holu naše škole.
Izloženi su likovni radovi nastali na redovitoj nastavi kao i radovi nastali na satu likovne sekcije. Možete pogledati crteže, slike, skulpture, grafike...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Additional information