Međunarodni dan e- otpada

Danas, 14. listopada, se obilježava Međunarodni dan e- otpada.Ovaj ekološki dan širom države, a kroz projekat Zelena revolucija 2, podržat će 137 osnovnih škola, jedna srednja škola i jedan vrtić.
U našoj školi e- otpad prikupljamo od 1.11.2022.- 1.5.2023. godine te pozivamo sve građane da predaju e- otpad.
Posjetite www.zeos.ba i pronađite najpogodniji način da predate svoj e-otpad u ZEOS-ov kontejner ili besplatno sa kućne adrese. Želimo da zajedno pošaljemo snažnu poruku o podizanju i razvijanju svijesti našeg društva i pojedinaca o značaju pravilnog odlaganja i zbrinjavanja e-otpada.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Additional information