MEĐUNARODNI DAN ŠKOLSKIH KNJIŽNICA

Međunarodni dan školskih knjižnica obilježen je u našoj školi na poseban način u ponedjeljak i utorak, 23. i 24.10.2023. god.

  

 

 

 
Naime, Klub mladih čitatelja pripremio je književni osvrt na svoja omiljena književna djela. Svi razredni odjeli su sa svojim nastavnicima nazočili predstavljanjima djela, a predstavljači su bili Esma Sinanović, Sanjin  Emić, Matea Matić, Filip Matanović i Petar Bilušić. Voditeljica ovih aktivnosti je nastavnica Alma Huseinbašić.
 
 
 
 
 
 
 

Additional information