ODRŽANA RADIONICA „MORALNI ODGOJ DJECE“ ZA NASTAVNIKE PREDMETNE NASTAVE

Dana 18.6.2018. godine nastavnik katoličkog vjeronauka, Stjepan Mostarac, održao je radionicu za nastavnike predmetne nastave pod nazivom „Moralni odgoj djece“.

Nastavnici su slušali općenito o moralu i moralnom odgoju te su za rad u skupinama imali zadatak riješiti razne moralne dileme.