ODRŽAN KONCERT NAGRAĐENIH UČENIKA

Koncert nagrađenih učenika sa VI. Internacionalnog festivala muzike „PRIMAVERA“ osnovnih
glazbenih škola iz Odžaka i Orašja održan je u utorak, 7.6.ove godine u Kulturnom centru Ivo
Gregurević u Orašju.
Izvedene su skladbe s kojima su učenice nastupale na festivalu i za čiju su
izvedbu nagrađene vrijednim nagradama. Našu školu predstavljale su učenice glazbenog odjela naše
škole: Sara Jazvić, Majra Al-Saleh, Martina Pandurević i Esma Sinanović. Za njihove nastupe
pripremali su ih i budno pratili nastavnici Đurđica Pavlović i Enis Rabić. Koncert je održan u
organizaciji Centra za kulturu Orašje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Additional information