EKOLOŠKI ODGOJ I OBRAZOVANJE ZA ZAŠTITU PRIRODE

Za opstanak našeg planeta nužno je riješiti probleme vezane za ekološki odgoj i obrazovanje za zaštitu prirode.
Obrazovne ustanove (škole) u svom radu imaju odgovorno mjesto kao i mediji. Jedan od univerzalnih principa koje je propisao UNESKO jest razvijanje senzibiliteta za zaštitu prirode, te razvijanje ekološke svijesti, ekološke pismenosti i vrijednosnih orijentacija zaštite prirode.
Vrlo je teško artikulirati ekološku svijest i iznaći prave puteve odgoja eko svijesti. Ekološka svijest je složen kompleks sazdan ne samo od kognitivnih, već i od afektivnih i voljnih aspekata, tj. znanja, osjećaja i volje. U formiranju ekološke svijesti nužno je pripovijedanju suprotstaviti akcije učenika. Otuđenost čovjeka od prirodnog življenja dovelo je do nehumanog odnosa prema prirodi i okolini. Zato je nužno učenicima o problemima govoriti u kontaktu s pojavama. Poznato je da učenici koji sudjeluju u aktivnostima podizanja školskih vrtova i  brige oko ljubimaca imaju humaniji odnos prema prirodi i okolini. Oni tuguju zbog smrti ljubimca  ili zbog uništenog zasada ruža koje su sami odgojili. U formiranju stavova i ekološke svijesti neće pomoći velika propovijedanja u učionici. Moraliziranje  moramo potpuno odbaciti i suprotstaviti mu aktivnosti učenika u ambijentu loših i dobrih čovjekovih postupaka.
U našoj školi ove školske godine posebno je aktivna eko- sekcija učenika starijih razreda. Voditeljice sekcije su nastavnice Brankica Lešić-Petrić i Nedžmija Bahić. Neke aktivnosti i zadaće ove sekcije definirali smo Godišnjim planom i programom rada škole budući da smo podizanje ekološke svijesti naših učenika uzeli za prioritet ove školske godine. Članovi sekcije su imali već nekoliko akcija. Plodnom  zemljom nasuli su i pripremili prostor namijenjen za sadnju cvijeća. Prikupili su sadnice različitog cvijeća od roditelja i zasadili prostor koji je bio predviđen za to. Od Udruge «Lipa» dobili su i zasadili 10 sadnica kestena. Sljedeće akcije slijede u proljeće.
O  čistoći dvorišta brinu svi učenici škole. Svaki tjedan mijenjaju se dežurni odjeli koji se brinu da naše dvorište lijepo i uredno izgleda. Stalni «tihi nadzor» vrše eko-redari. Na satima razrednika često se obrađuju ekološke i teme i razgovara s učenicima o ovim problemima.
Podizanje ekološke svijesti je zadaća na kojoj ćemo inzistirati i ubuduće jer nam je to dug i obveza prema budućim naraštajima.


Marica Jelušić, prof. pedagogije
 

Additional information